/
Campaign SS`14

Photo Polina Tverdaya

Models Pavel Shishov, Alex Zuev (LMA models)